Fall 2008

#39 Shine 'Cypher' Wang

#39 Shine 'Cypher' Wang

Eta Class

Fall 2008

#40 Dat 'Stark' Duong

#40 Dat 'Stark' Duong

Eta Class

Fall 2008

#41 Vince 'Rikochet' Ngo

#41 Vince 'Rikochet' Ngo

Eta Class

Fall 2008

#42 Andrew 'Nitro' Le

#42 Andrew 'Nitro' Le

Eta Class

Fall 2008

#43 Tom 'Stealth' Nguyen

#43 Tom 'Stealth' Nguyen

Eta Class

Fall 2008

#44 Rickey 'Minotaur' Tang

#44 Rickey 'Minotaur' Tang

Eta Class

Fall 2008