Spring 2020

#137 Quan "Riptide" Liang

#137 Quan "Riptide" Liang

Alpha Eta Class

Spring 2020

#138 Trong "Kaizen" Huynh

#138 Trong "Kaizen" Huynh

Alpha Eta Class

Spring 2020

#139 Tan "Ghost-RiDer" Ly

#139 Tan "Ghost-RiDer" Ly

Alpha Eta Class

Spring 2020

#140 Eric "LIGHT" Thach

#140 Eric "LIGHT" Thach

Alpha Eta Class

Spring 2020

#141 Tristan "Soldado" Jennings

#141 Tristan "Soldado" Jennings

Alpha Eta Class

Spring 2020

#142 Dennis "Ikkaku" Liang

#142 Dennis "Ikkaku" Liang

Alpha Eta Class

Spring 2020